Thống Kê — Cây Gia phả của Họ Trương Phú Hòa

Cây gia đình này cập nhật lần cuối 11 Tháng Bảy 2017.

Các cá nhân
Nam
775
40,6%
Nữ
1.052
55,1%
Tổng số họ
Gia đình
Nguồn
Tài liệu
Kho lưu trữ
Tổng số sự kiện
567
Tổng số thành viên
4
Tin tức
Thêm chức năng xuất bản sách gia phả
8 Tháng Nam 2017 - 3:45:49 sáng

Hiện tài trang web họ Trương phú hòa đã tich hợp chức năng tìm kiếm và xuất bản sách gia phả của toàn bọ dòng tọc cũng như có thể xem chi tiết của tùng gia đình hay thành viên riêng lẽ trong họ.

Bấm vô đây để tham khảo

admin kính báo !

Các sự kiện sắp đến
Bản ghiNgày ThángSự Kiện
Đời 18.38.4 Trương Thị Lộc3 Tháng Tám 195760Sinh
Mục yêu thích
Tin tức
Thêm chức năng xuất bản sách gia phả
8 Tháng Nam 2017 - 3:45:49 sáng

Hiện tài trang web họ Trương phú hòa đã tich hợp chức năng tìm kiếm và xuất bản sách gia phả của toàn bọ dòng tọc cũng như có thể xem chi tiết của tùng gia đình hay thành viên riêng lẽ trong họ.

Bấm vô đây để tham khảo

admin kính báo !

Vào ngày này
Không có chuyện gì cho ngày hôm nay.
Chiếu hình
Cây gia đình này không có hình để hiển thị.